Cara Membaca Laporan CRIF – Malaysia Company Profile

Cara Membaca Laporan CRIFMalaysia Company Profile menyediakan ringkasan tentang operasi dan prestasi kewangan syarikat. Profil syarikat ini juga boleh digunakan untuk rujukan pihak berkepentingan lain, termasuk pelanggan, pelabur, pembekal dan pihak lain yang berminat. Dokumen ini berfungsi sebagai sumber maklumat penting bagi sesiapa yang berminat untuk memahami kesihatan kewangan syarikat.

Tentang Syarikat

Cara Membaca Laporan CRIF

Bahagian “ABOUT COMPANY” menyediakan beberapa maklumat asas mengenai SAMPLE SDN. BHD., termasuk:

 1. Company Name: Ini adalah nama syarikat yang profil ini.
 2. Registration Number:Ini adalah nombor unik yang diberikan kepada syarikat oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) semasa ia didaftarkan..
 3. Legal Form: Ini memberitahu kita jenis entiti perniagaan SAMPLE SDN. BHD.
 4. Incorporation Date: Ini adalah tarikh SAMPLE SDN. BHD. didaftarkan secara rasmi dengan SSM.
 5. Company Status: Bahagian ini menunjukkan kedudukan atau keadaan syarikat sekarang,.
 6. Registered Address: Ini adalah alamat rasmi SAMPLE SDN. BHD., sebagaimana yang didaftarkan dengan SSM.
 7. Source: Ini adalah sumber dokumen termasuk masa dan tarikh ia dikeluarkan.
 8. Financial Highlights: Bahagian ini memberikan beberapa maklumat kewangan utama mengenai SAMPLE SDN. BHD.
 9. ADDRESS & CONTACTS: Ini adalah Alamat Perniagaan rasmi syarikat.
 10. Line of Business: Ini memberitahu kita industri mana SAMPLE SDN. BHD. beroperasi.

Aktiviti Syarikat

Cara Membaca Laporan CRIF

Bahagian “ACTIVITIES” menyediakan maklumat mengenai bidang perniagaan yang dilakukan oleh SAMPLE SDN. BHD

Modal dan Ekuiti

Cara Membaca Laporan CRIF

Bahagian “CAPITAL AND EQUITIES” memberikan maklumat tentang struktur modal dan pemilikan ekuiti SAMPLE SDN. BHD. Berikut adalah butirannya:

 1. Capital: Modal merujuk kepada jumlah wang atau aset yang dimiliki syarikat untuk dilaburkan dalam perniagaannya. Dalam kes ini, Jenis Modal syarikat adalah “Modal Dikeluarkan (Issued Capital)”
 2. Equities: Ini merujuk kepada jenis-jenis ekuiti (iaitu, pemilikan) yang boleh dimiliki oleh pelabur dalam SAMPLE SDN. BHD. Dalam kes ini, satu-satunya jenis ekuiti yang disenaraikan adalah “Saham Biasa (Ordinary Shares).”

Pemegang Saham dan Pengurusan

Cara Membaca Laporan CRIF

Bahagian “SHAREHOLDERS AND MANAGEMENT“memberikan maklumat tentang pemegang saham dan pengurusan SAMPLE SDN. BHD. Berikut adalah butirannya:

 1. SHAREHOLDERS: Seksyen ini menyenaraikan beberapa maklumat asas tentang pemegang saham SAMPLE SDN. BHD., termasuk nama mereka dan nombor pengenalan (IC/Passport/Reg No.), serta berapa banyak saham yang mereka miliki dan berapa peratusan dari jumlah saham yang mereka wakili.
 2. MANAGEMENT: Seksyen ini menyenaraikan beberapa maklumat asas tentang pasukan pengurusan SAMPLE SDN. BHD., termasuk nama mereka dan nombor pengenalan (IC/Passport/Reg No.). Secara umumnya, pasukan pengurusan syarikat bertanggungjawab untuk mengawasi operasi harian dan membuat keputusan strategik untuk membantu syarikat mencapai matlamatnya.

Maklumat Kewangan

Bahagian “FINANCIAL INFORMATION” memberikan beberapa maklumat asas tentang prestasi dan pelaporan kewangan SAMPLE SDN. BHD. Berikut adalah butirannya:

Ringkasan Maklumat Kewangan

Bahagian ini memberikan gambaran ringkas mengenai maklumat kewangan SAMPLE SDN. BHD. yang berkaitan dengan status syarikat yang dikecualikan, akhir tahun kewangan, tarikh penyerahan, dan juruaudit yang bertanggungjawab.

Penyata Imbangan

Cara Membaca Laporan CRIF
Cara Membaca Laporan CRIF

Bahagian “Balance Sheet” menyediakan beberapa maklumat tentang aset, liabiliti, dan ekuiti SAMPLE SDN. BHD. setakat tarikh tertentu. Berikut adalah butirannya:

Assets: Bahagian ini menyenaraikan jumlah aset SAMPLE SDN. BHD. setakat tarikh penyata kedudukan kewangan. Jumlah yang disenaraikan mewakili nilai keseluruhan semua aset yang dimiliki oleh syarikat, termasuk aset semasa dan aset bukan semasa..

Liabilities: Bahagian ini menyenaraikan jumlah liabiliti SAMPLE SDN. BHD. setakat tarikh penyata kedudukan kewangan. Liabiliti mewakili sebarang hutang atau kewajipan yang perlu ditunaikan oleh syarikat kepada pihak lain, termasuk liabiliti semasa dan liabiliti bukan semasa.

Liabilities and Equities: Bahagian ini mewakili jumlah semua hutang, baik jangka pendek mahupun jangka panjang, yang perlu ditunaikan oleh syarikat kepada pemiutang, serta nilai pelaburan yang dibuat oleh pemegang saham. Nilai ini mewakili obligasi kewangan syarikat dan struktur pemilikan pada akhir tempoh tersebut.

Untung dan Rugi

Cara Membaca Laporan CRIF

Bahagian “Profit and Loss” menyediakan beberapa maklumat tentang pendapatan, perbelanjaan, dan keuntungan SAMPLE SDN. BHD. untuk setiap lima tahun yang lalu. Berikut adalah butirannya:

Income statement: Bahagian ini menyenaraikan pendapatan, perbelanjaan, dan keuntungan SAMPLE SDN. BHD. untuk setiap lima tahun yang lalu. Jadual penyata pendapatan memberikan perincian yang lebih terperinci tentang pendapatan, perbelanjaan, dan keuntungan SAMPLE SDN. BHD. untuk setiap tahun.

Changes in Retained Earnings: Bahagian ini menyediakan beberapa maklumat tentang keuntungan yang ditahan dan dividen bersih SAMPLE SDN. BHD. untuk setiap lima tahun yang lalu.

Nisbah Kewangan

Cara Membaca Laporan CRIF
Cara Membaca Laporan CRIF

Bahagian “Financial Ratios” menyediakan beberapa maklumat tentang prestasi kewangan SAMPLE SDN. BHD. untuk setiap lima tahun yang lalu. Ini adalah satu set pengiraan yang memberikan wawasan tentang prestasi dan kesihatan kewangan SAMPLE SDN. BHD. Nisbah ini dikira menggunakan pelbagai data kewangan seperti pendapatan, keuntungan, aset, dan ekuiti.

Berikut adalah butirannya:

Profitability ratios: Nisbah yang disenaraikan termasuk pulangan atas aset (ROA), pulangan atas ekuiti (ROE), pulangan atas jualan (ROS), dan pulangan atas modal yang digunakan (ROCE).

 • ROA mengukur sejauh mana SAMPLE SDN. BHD. menggunakan asetnya untuk menjana keuntungan. Ia dikira dengan membahagikan pendapatan bersih syarikat dengan jumlah asetnya.
 • ROE mengukur berapa banyak keuntungan yang dijana oleh syarikat berbanding ekuiti pemegang sahamnya. Ia dikira dengan membahagikan pendapatan bersih syarikat dengan ekuiti pemegang sahamnya.
 • ROS mengukur keuntungan syarikat berbanding pendapatannya. Nisbah ini dapat membantu pelabur dan analis menilai prestasi kewangan SAMPLE SDN. BHD. dan membandingkannya dengan syarikat lain dalam industri yang sama. Ia dikira dengan membahagikan keuntungan operasi syarikat dengan pendapatannya.
 • ROCE mengukur berapa banyak keuntungan yang dijana oleh syarikat untuk setiap ringgit modal yang digunakannya (iaitu, jumlah asetnya dikurangkan liabiliti semasa). ROCE dikira dengan membahagikan keuntungan sebelum faedah dan cukai (EBIT) syarikat dengan jumlah modal yang digunakannya.

Liquidity ratios: Bahagian ini menyenaraikan nisbah kecairan SAMPLE SDN. BHD. untuk setiap lima tahun yang lalu. Nisbah kecairan mengukur kemampuan syarikat untuk memenuhi obligasi jangka pendeknya (iaitu, yang jatuh tempoh dalam masa satu tahun) menggunakan aset semasanya.

 • Current ratio: Nisbah ini mengukur kemampuan syarikat untuk melunasi liabiliti jangka pendeknya menggunakan aset semasanya. Nisbah semasa yang lebih tinggi menunjukkan bahawa syarikat lebih mampu untuk memenuhi obligasi jangka pendeknya. Ia dikira dengan membahagikan aset semasa syarikat dengan liabiliti semasanya.
 • Current liabilities to equity ratio: Nisbah ini mengukur sejauh mana liabiliti jangka pendek syarikat dilindungi oleh ekuiti pemegang saham. “Nisbah liabiliti semasa ke ekuiti” dikira dengan membahagikan jumlah liabiliti semasa syarikat dengan ekuiti pemegang saham. Nisbah ini mengukur sejauh mana obligasi jangka pendek SAMPLE SDN. BHD. dilindungi oleh ekuiti pemegang saham. Nisbah yang lebih rendah biasanya dianggap lebih baik, kerana ia menunjukkan bahawa syarikat memiliki tahap hutang yang lebih rendah berbanding ekuiti.

Capital structure ratios: Nisbah struktur modal adalah set nisbah kewangan yang mengukur struktur modal SAMPLE SDN. BHD. Struktur modal merujuk kepada cara syarikat membiayai operasi dan pertumbuhannya. Nisbah-nisbah ini memberikan laporan mengenai tahap hutang dan ekuiti syarikat, serta kemampuannya untuk memenuhi obligasi kewangannya.

 • Fixed assets to equity: Nisbah ini dikira dengan membahagikan aset tetap syarikat dengan ekuiti pemegang saham. Nisbah ini mengukur sejauh mana aset SAMPLE SDN. BHD. dibiayai oleh ekuiti berbanding aset tetap. Nisbah yang lebih rendah menunjukkan bahawa syarikat memiliki tahap aset tetap yang lebih rendah berbanding ekuiti.
 • Debt to assets ratio: Nisbah ini dikira dengan membahagikan jumlah hutang syarikat dengan ekuiti pemegang saham. Ia menunjukkan sejauh mana pembiayaan SAMPLE SDN. BHD. datang dari hutang berbanding ekuiti. Nisbah yang lebih tinggi menunjukkan bahawa syarikat memiliki tahap hutang yang lebih tinggi berbanding ekuiti.
 • Debt to equity ratio: Nisbah ini dikira dengan membahagikan jumlah hutang syarikat dengan ekuiti pemegang saham. Nisbah ini mengukur sejauh mana pembiayaan SAMPLE SDN. BHD. datang dari hutang berbanding ekuiti. Nisbah yang lebih tinggi menunjukkan bahawa syarikat memiliki tahap hutang yang lebih tinggi berbanding ekuiti.

Efficiency ratios: Nisbah-nisbah ini adalah satu set nisbah kewangan yang mengukur keupayaan SAMPLE SDN. BHD. menggunakan aset dan sumbernya dengan cekap untuk menjana pendapatan dan keuntungan. Nisbah-nisbah ini memberi gambaran tentang kecekapan dan keberkesanan operasi syarikat.

 • Asset turnover ratio: Nisbah ini dikira dengan membahagikan jumlah pendapatan syarikat dengan jumlah asetnya. Nisbah ini mengukur sejauh mana SAMPLE SDN. BHD. menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Nisbah yang lebih tinggi menunjukkan bahawa syarikat menghasilkan lebih banyak pendapatan per unit aset, yang mencadangkan bahawa ia menggunakan asetnya dengan lebih cekap.

Juruaudit

Cara Membaca Laporan CRIF

Bahagian “Auditors” ini menyediakan maklumat tentang juruaudit yang telah menyemak penyata kewangan SAMPLE SDN. BHD. untuk setiap lima tahun yang lalu. Maklumat ini boleh berguna untuk pelabur yang mahu mengetahui lebih lanjut tentang siapa yang telah menyemak penyata kewangan SAMPLE SDN. BHD. dan sama ada mereka layak untuk melakukannya.

Maklumat Kewangan Lain

Cara Membaca Laporan CRIF

Bahagian “OTHER FINANCIAL INFORMATION” menyediakan maklumat mengenai caj yang dikenakan terhadap SAMPLE SDN. BHD., untuk menilai kesihatan kewangan dan kelayakan kredit. Entri dalam jadual termasuk jumlah keseluruhan setiap caj, tarikh ia dibuat, dan sama ada ia telah sepenuhnya dilunaskan atau masih tidak dilunaskan.

Penyerahan Dokumen

Cara Membaca Laporan CRIF

Bahagian “DOCUMENT LODGE” merujuk kepada proses menyerahkan dokumen untuk pendaftaran atau pengemukaan kepada agensi atau pihak berkuasa kerajaan. Ia menunjukkan dokumen yang telah diserah kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), yang merupakan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Apabila syarikat menyerahkan dokumen kepada SSM, ini bermaksud mereka telah menyerahkan dokumen untuk pendaftaran atau pengemukaan mengikut undang-undang dan peraturan Malaysia. Ini boleh merangkumi dokumen seperti pulangan tahunan, penyata kewangan, dan pengemukaan lain yang diperlukan oleh SSM.

Appendix

Cara Membaca Laporan CRIF

Bahagian “APPENDIX” menyediakan maklumat tambahan mengenai CRIF, seperti berikut:

Customer Service: Bahagian ini menyediakan maklumat tentang bagaimana untuk menghubungi pasukan perkhidmatan pelanggan CRIF OMESTI SDN BHD. Berikut adalah beberapa butiran tentang subseksyen ini:

 • Contact information: Subseksyen ini menyediakan maklumat hubungan untuk pasukan perkhidmatan pelanggan CRIF OMESTI SDN BHD, termasuk alamat syarikat, alamat emel, dan nombor telefon.
 • Minimum details required for inquiries: Subseksyen ini juga menentukan bahawa sebarang pertanyaan harus mengandungi butiran minimum berikut: Nama Syarikat Penuh, Nombor Telefon, Nombor Pengenalan Perniagaan, Nama Hubungan, Rujukan, dan Tarikh Pesanan. Ini kemungkinan besar memastikan bahawa pasukan perkhidmatan pelanggan dapat menanggapi pertanyaan dengan cepat dan tepat.

Kesimpulan

Malaysia Company Profile memberikan laporan berharga tentang kedudukan kewangan dan prestasi syarikat. Dengan menganalisis metrik kewangan utama seperti obligasi jangka pendek, modal saham dan pendapat juruaudit, pelabur dan pihak berkepentingan boleh membuat keputusan termaklum tentang pelaburan mereka dalam syarikat. Secara keseluruhan, Laporan Profil Syarikat Malaysia berfungsi sebagai sumber penting bagi sesiapa yang berminat untuk memahami kesihatan kewangan syarikat.

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *