6 Tips Menguruskan Pekerja

Pendahuluan

Artikel ini ditujukan untuk memberikan panduan kepada pembaca mengenai bagaimana anda menguruskan pekerja, sebuah aspek penting dalam operasi setiap organisasi. Ia merangkumi pelbagai aspek seperti pengambilan pekerja, penilaian prestasi, memperbaiki hubungan pekerja, menyelesaikan konflik, dan meningkatkan motivasi pekerja.

Pengurusan pekerja merupakan elemen penting dalam kejayaan sesuatu organisasi. Ia merangkumi pengurusan sumber manusia, kepimpinan, komunikasi, penilaian prestasi, pembinaan pasukan, dan lain-lain. Melalui pengurusan pekerja yang berkesan, organisasi dapat berfungsi dengan lancar, mencapai objektif mereka, dan meningkatkan kepuasan pekerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktiviti dan keuntungan.

Tanggungjawab Sebagai Pengurus

Menguruskan Pekerja

Pengurus memainkan peranan penting dalam setiap organisasi. Tanggungjawab utama mereka adalah merancang, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawal sumber dan aktiviti dalam organisasi untuk mencapai objektif perniagaan. Selain itu, pengurus juga bertanggungjawab dalam membina budaya positif, memimpin dan memotivasi pekerja, dan memastikan operasi sehari-hari berjalan dengan lancar.

Terdapat beberapa kompetensi penting yang seorang pengurus perlu miliki. Ini termasuk kemahiran komunikasi yang baik, kemampuan untuk membuat keputusan, kemahiran pemecahan masalah, kepimpinan, dan kemahiran mengurus konflik. Sebagai pengurus, memahami dan mengasah kompetensi ini akan membantu dalam mengurus pekerja dan operasi organisasi dengan berkesan.

Pengambilan dan Penilaian Pekerja

Proses pengambilan pekerja yang efektif memerlukan pemahaman yang jelas mengenai keperluan kerja dan apa yang dicari dalam calon yang ideal. Ini termasuk memahami kriteria kelayakan, kemahiran yang diperlukan, dan sikap kerja yang diharapkan. Selain itu, teknik seperti temuduga struktur dan penilaian psikometrik juga boleh membantu dalam membuat keputusan pengambilan yang lebih baik.

Penilaian prestasi adalah proses sistematis di mana prestasi kerja seorang pekerja dinilai dan disemak. Ini biasanya melibatkan penilaian berdasarkan objektif yang telah ditetapkan dan feedback yang konstruktif. Proses ini penting kerana ia membantu pengurus untuk mengakui pencapaian pekerja, menentukan potensi pengembangan, dan merancang latihan atau program peningkatan yang sesuai.

Pembinaan Hubungan yang Baik dengan Pekerja

Menguruskan Pekerja

Membina hubungan kerja yang baik dan positif dengan pekerja adalah kunci kepada kejayaan organisasi. Hubungan yang baik dapat meningkatkan moral, produktiviti, dan dedikasi pekerja, serta mendorong persekitaran kerja yang harmoni. Selain itu, hubungan yang baik antara pengurus dan pekerja juga boleh membantu dalam menyelesaikan konflik dengan lebih efektif dan memastikan bahawa pekerja merasa dihargai dan didengar.

Terdapat beberapa strategi yang boleh dilakukan oleh pengurus untuk memperbaiki hubungan dengan pekerja. Ini termasuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur, menunjukkan penghargaan dan penghormatan terhadap pekerja, memberikan maklum balas yang konstruktif, dan mendengar dan menanggapi keperluan dan kebimbangan pekerja. Selain itu, meluangkan masa untuk aktiviti team building juga boleh membantu dalam memperkuatkan hubungan dan semangat kerjasama dalam pasukan.

Pengurusan Konflik dan Isu di Tempat Kerja

Konflik dan isu di tempat kerja adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan dan boleh berlaku dalam apa jua organisasi, tidak kira besar atau kecil. Pengurus perlu memahami bahawa konflik tidak semestinya negatif; jika ditangani dengan baik, ia boleh mendorong pertumbuhan dan inovasi. Oleh itu, memiliki kemahiran dalam mengurus konflik adalah sangat penting bagi seorang pengurus.

Tip dan Teknik Menyelesaikan Isu dan Konflik

Terdapat beberapa teknik yang boleh digunakan untuk mengurus dan menyelesaikan konflik di tempat kerja. Pertama, pengurus perlu mengambil pendekatan proaktif dalam mencegah konflik daripada terjadi dengan mengadakan komunikasi yang jelas dan terbuka, dan dengan menetapkan jangkaan yang jelas. Sekiranya konflik berlaku, penting untuk menangani masalah tersebut dengan cepat dan adil. Mengambil masa untuk mendengar kedua-dua pihak, berusaha memahami perspektif mereka, dan mencari penyelesaian yang win-win adalah beberapa strategi yang boleh digunakan. Selain itu, dalam beberapa situasi, penggunaan perundingan netral atau profesional mungkin perlu diambil kira.

Meningkatkan Motivasi Pekerja

Menguruskan Pekerja

Motivasi adalah faktor penting dalam keberhasilan seseorang organisasi. Pekerja yang bermotivasi mempunyai produktiviti yang lebih tinggi, kualiti kerja yang lebih baik, dan lebih cenderung untuk tetap setia kepada syarikat. Oleh itu, sebagai pengurus, memahami bagaimana untuk meningkatkan dan mempertahankan motivasi pekerja adalah aspek penting dalam pengurusan pekerja.

Terdapat pelbagai cara untuk meningkatkan motivasi pekerja. Beberapa strategi termasuk penghargaan dan pengiktirafan, memberikan peluang untuk pembangunan profesional dan pertumbuhan kerjaya, dan mencipta persekitaran kerja yang positif dan menyokong. Sebagai pengurus, adalah penting untuk mengenal pasti apa yang mendorong setiap pekerja, kerana motivasi boleh berbeza-beza antara individu. Jadi, pendekatan yang berbeza mungkin diperlukan untuk setiap pekerja. Komunikasi yang baik dan berterusan juga penting dalam usaha untuk memahami keperluan dan hasrat pekerja, dan bagaimana terbaik untuk memenuhi mereka.

Review Buku Mudahnya Urus HR Dalam Bisnes: Strategi Bina Team A+

Buku Mudahnya Urus HR Dalam Bisnes: Strategi Bina Team A+ ini ditulis oleh Hisham Wahab & Salwa Azlan

 • Hisham Wahab adalah seorang Pakar HR yang berpengalaman selama lebih dari 10 tahun. Beliau telah berkhidmat di beberapa syarikat multinasional dan tempatan dalam pelbagai peranan HR, termasuk perekrutan, latihan, dan pembangunan, dan pengurusan prestasi. Beliau juga merupakan pengasas PakarHR, sebuah syarikat konsultan HR yang membantu syarikat-syarikat dalam menguruskan HR mereka dengan lebih berkesan.
 • Salwa Azlan adalah seorang penulis dan blogger yang berpengalaman. Beliau telah menulis beberapa buku dan artikel tentang pengurusan HR, pembangunan peribadi, dan keusahawanan. Beliau juga merupakan pengasas blog The HR Gal, yang mempamerkan tips dan petua tentang HR untuk pemilik perniagaan dan profesional HR.

Hisham Wahab dan Salwa Azlan telah bekerjasama untuk menulis buku “Mudahnya Urus HR Dalam Bisnes: Strategi Bina Team A+“. Buku ini memberikan panduan kepada pemilik perniagaan tentang cara menguruskan HR mereka dengan lebih berkesan, termasuk cara merekrut pekerja yang terbaik, membina pasukan yang berkualiti, dan menguruskan isu disiplin staf.

Struktur buku in terbahagi kepada 3 bahagian:

Fasa 1: ‘Sebelum’ Urus HR

 • Struktur organisasi yang penting untuk setiap staf tahu peranan masing-masing
 • 4 Kategori penjawatan pekerja untuk memudahkan sistem reporting dalam syarikat
 • 7 Proses pengambilan pekerja yang WAJIB pemilik bisnes tahu supaya tak tersilap bawa masuk staf bermasalah.
 • 2 Kontrak perkhidmatan pekerja yang ramai pemilik bisnes terlepas pandang dan berisiko disaman. 
 • Badan-badan berkanun yang terlibat dalam menguruskan staf

Fasa 2: ‘Semasa’ urus HR

 • 6 Penilaian Prestasi Pekerja/ Key Performance Indicator (KPI) yang penting untuk tingkatkan performance kerja staf.
 • 3 Standard Operating Procedure (SOP) yang penting untuk memudahkan dan mempercepatkan proses kerja.
 • 6 Latihan & pembangunan staf yang penting untuk memaksimumkan keuntungan syarikat.

Fasa 3: ‘Selepas’ Urus HR

 • Isu disiplin staf dan strategi yang betul dalam menguruskannya untuk elak disaman
 • 2 jenis ganjaran & manfaat staf yang pemilik bisnes WAJIB tahu untuk tingkatkan produktiviti kerja staf.

Kesimpulan

Artikel ini telah membincangkan pelbagai aspek penting dalam pengurusan pekerja, termasuk peranan dan tanggungjawab pengurus, proses pengambilan dan penilaian pekerja, pentingnya membangun hubungan yang baik dengan pekerja, bagaimana untuk mengurus konflik dan isu di tempat kerja, dan strategi untuk meningkatkan motivasi pekerja. Sebagai pengurus, pengurusan pekerja yang efektif adalah kunci untuk keberhasilan organisasi anda.

Sebagai pengurus, tugas anda mungkin menuntut dan mencabar, tetapi ingatlah bahawa keberhasilan organisasi anda adalah hasil langsung dari keberhasilan pekerja anda. Oleh itu, berusaha untuk menjadi pengurus yang baik bukan sahaja akan membantu anda mencapai matlamat anda, tetapi juga akan membantu pekerja anda berkembang dan mencapai potensi mereka sepenuhnya.

Rujukan dan Sumber Tambahan

Bagi pembaca yang berminat untuk mendalami pengetahuan mereka mengenai topik pengurusan pekerja, sumber berikut boleh dijadikan rujukan:

 1. Buku “Managing for Dummies” oleh Bob Nelson dan Peter Economy. Buku ini memberikan panduan yang jelas dan mudah difahami tentang pengurusan pekerja dalam organisasi.
 2. Artikel “10 Ways to Improve Your Management Skills” yang diterbitkan oleh Forbes. Artikel ini membincangkan beberapa teknik dan strategi yang boleh digunakan oleh pengurus untuk meningkatkan kemahiran pengurusan mereka.
 3. Webinar “Effective Employee Management” yang diselenggarakan oleh HRDQ. Webinar ini menawarkan peluang untuk belajar secara langsung dari pakar dalam pengurusan pekerja.

Rujukan-rujukan ini boleh membantu anda memperdalam pengetahuan dan kemahiran anda dalam pengurusan pekerja, dan seterusnya membantu anda menjadi seorang pengurus yang lebih berkesan dan berjaya.

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *