Apakah Skor Kredit Perniagaan dan Bagaimana Mengiranya di Malaysia?

Pengenalan

Skor kredit perniagaan, juga dikenali sebagai skor kredit komersil, adalah suatu angka yang digunakan oleh pemberi pinjaman dan pelabur untuk menilai kebolehpercayaan kredit dan risiko kewangan sebuah syarikat. Skor ini dihasilkan berdasarkan analisis terhadap pelbagai data kewangan dan operasi perniagaan, termasuk sejarah bayaran hutang, kestabilan kewangan, dan struktur perniagaan. Skor ini biasanya berada dalam julat dari 0 hingga 100, dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan risiko yang lebih rendah bagi pemberi pinjaman atau pelabur.

Kepentingan Skor Kredit Perniagaan di Malaysia

Di Malaysia, pemahaman tentang skor kredit perniagaan adalah penting bagi pemilik dan pengurus perniagaan. Skor ini dapat mempengaruhi kemampuan syarikat untuk mendapatkan pinjaman, serta syarat-syarat yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman. Skor kredit perniagaan yang baik dapat membantu syarikat mendapatkan pembiayaan dengan kadar faedah yang lebih rendah, atau dengan syarat yang lebih menguntungkan.

Selain itu, skor kredit perniagaan juga mempunyai pengaruh terhadap hubungan perniagaan lainnya. Ia boleh digunakan oleh pembekal atau rakan perniagaan sebagai alat untuk menilai kebolehpercayaan dan kestabilan syarikat, yang pada gilirannya boleh mempengaruhi keputusan mereka tentang sama ada untuk berurusan atau melabur dalam syarikat tersebut.

Oleh itu, pemahaman dan pengurusan yang cekap terhadap skor kredit perniagaan adalah aspek penting dalam pengurusan perniagaan yang berjaya di Malaysia.

Faktor-Faktor yang Digunakan dalam Pengiraan Skor Kredit Perniagaan

Pengiraan skor kredit perniagaan melibatkan pelbagai faktor yang mewakili keadaan kewangan dan operasi sebuah syarikat. Antara faktor-faktor tersebut adalah:

 1. Sejarah Pembayaran: Ini adalah salah satu faktor utama dalam pengiraan skor kredit perniagaan. Ia merujuk kepada rekod syarikat dalam memenuhi perjanjian mereka, seperti pinjaman perniagaan dan bil-bil.
 2. Informasi Kewangan: Ini termasuk aspek-aspek seperti keuntungan, pendapatan, aset, dan liabiliti. Semakin kuat posisi kewangan syarikat, semakin tinggi kemungkinan skor kredit perniagaan mereka.
 3. Masa dalam Perniagaan: Syarikat yang telah beroperasi selama beberapa tahun cenderung memiliki skor kredit yang lebih tinggi berbanding dengan syarikat yang baru kerana mereka memiliki sejarah yang terbukti dan lebih dapat dipercayai.
 4. Industri dan Risiko: Beberapa industri memiliki risiko yang lebih tinggi berbanding dengan yang lain. Syarikat yang beroperasi dalam industri berisiko tinggi mungkin mempunyai skor kredit yang lebih rendah.
 5. Saiz Syarikat: Saiz syarikat, sama ada diukur melalui bilangan pekerja atau pendapatan tahunan, juga dapat mempengaruhi skor kredit perniagaan.

Maklumat yang Diperlukan untuk Mengira Skor Kredit Perniagaan

Untuk mengira skor kredit perniagaan, maklumat berikut biasanya diperlukan:

 1. Maklumat perniagaan: Ini termasuk nama perniagaan, alamat, dan jenis perniagaan.
 2. Maklumat kewangan: Data seperti pendapatan, keuntungan, aset, dan liabiliti syarikat.
 3. Sejarah kredit perniagaan: Ini merangkumi rekod pinjaman dan pembayaran perniagaan sebelumnya, termasuk sebarang lewat bayar atau kegagalan bayar.
 4. Informasi tentang pemilik atau pengurus: Sejarah kredit peribadi pemilik atau pengurus boleh mempengaruhi skor kredit perniagaan, terutamanya untuk perniagaan kecil atau yang baru bermula.

Dengan memahami faktor-faktor ini dan bagaimana mereka mempengaruhi skor kredit perniagaan, pemilik dan pengurus syarikat dapat bekerja untuk meningkatkan skor mereka dan memperbaiki keadaan kewangan syarikat.

Agensi-Agensi yang Menyediakan Skor Kredit Perniagaan

Di Malaysia, terdapat beberapa agensi yang menyediakan laporan kredit dan skor kredit perniagaan. Antaranya adalah:

 1. Central Credit Reference Information System (CCRIS): Dikendalikan oleh Bank Negara Malaysia, CCRIS mengumpulkan informasi mengenai sejarah kredit individu dan perniagaan.
 2. CTOS: CTOS adalah biro rujukan kredit peribadi dan perniagaan yang utama di Malaysia. Ia menyediakan skor kredit dan laporan berdasarkan data kredit dan data perniagaan lainnya.
 3. Experian: Sebuah agensi rujukan kredit antarabangsa yang juga beroperasi di Malaysia, menyediakan laporan dan skor kredit perniagaan.

Langkah-Langkah Mengakses dan Membaca Laporan Kredit Perniagaan

Untuk mengakses dan membaca laporan kredit perniagaan, anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut:

 1. Permohonan: Anda perlu memohon laporan kredit dari agensi yang dipilih. Proses ini biasanya boleh dilakukan secara online melalui laman web agensi tersebut.
 2. Bayaran: Anda mungkin perlu membayar yuran untuk mendapatkan laporan kredit perniagaan.
 3. Membaca Laporan: Setelah anda menerima laporan, anda perlu memahaminya. Laporan biasanya akan mencakupi maklumat seperti sejarah pembayaran, hutang semasa, dan skor kredit perniagaan.

Bagaimana untuk Memahami Skor Kredit Perniagaan dan Apa yang Mereka Wakili

Skor kredit perniagaan biasanya diberikan dalam bentuk angka antara 0 hingga 100. Skor yang lebih tinggi menandakan risiko yang lebih rendah bagi pemberi pinjaman atau pelabur.

 1. 0-49: Risiko tinggi. Skor ini menunjukkan bahawa perniagaan mungkin menghadapi kesulitan kewangan atau mempunyai sejarah pembayaran yang buruk.
 2. 50-69: Risiko sederhana. Ini menunjukkan bahawa perniagaan mempunyai kewangan yang stabil tetapi mungkin ada beberapa masalah.
 3. 70-100: Risiko rendah. Skor ini menunjukkan bahawa perniagaan mempunyai sejarah pembayaran yang baik dan keadaan kewangan yang kuat.

Dengan memahami skor kredit perniagaan dan apa yang mereka wakili, perniagaan boleh mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki skor mereka dan meningkatkan kebolehpercayaan kredit mereka.

Bagaimana Skor Kredit Perniagaan Dapat Mempengaruhi Keupayaan Syarikat Mendapatkan Pinjaman

Skor kredit perniagaan merupakan petunjuk penting bagi pemberi pinjaman tentang sejauh mana syarikat dapat dipercayai untuk membayar balik pinjaman. Skor yang tinggi biasanya menunjukkan sejarah pembayaran yang baik dan keadaan kewangan yang stabil, yang membawa maksud perniagaan tersebut dipandang sebagai risiko pinjaman yang lebih rendah.

Sebaliknya, skor yang rendah mungkin menunjukkan masalah kewangan atau sejarah pembayaran yang tidak konsisten, yang boleh menjadi tanda bahawa syarikat mungkin menghadapi kesulitan dalam membayar balik pinjaman. Dalam kes ini, pemberi pinjaman mungkin ragu-ragu untuk memberikan pinjaman, atau mungkin hanya menawarkan pinjaman dengan syarat-syarat yang kurang menguntungkan.

Pengaruh Skor Kredit Perniagaan Terhadap Kos Meminjam dan Syarat-Syarat Pinjaman

Skor kredit perniagaan tidak hanya mempengaruhi kemampuan syarikat untuk mendapatkan pinjaman, tetapi juga syarat-syarat dan kos pinjaman tersebut. Secara umum, semakin tinggi skor kredit perniagaan, semakin baik syarat-syarat pinjaman yang dapat syarikat peroleh.

Syarikat dengan skor kredit tinggi biasanya dapat meminjam dengan kadar faedah yang lebih rendah, yang membawa maksud kos keseluruhan pinjaman tersebut akan lebih rendah. Mereka juga mungkin dapat berunding syarat pinjaman yang lebih baik, seperti jangka waktu pembayaran yang lebih lama atau jumlah pinjaman yang lebih besar.

Sebaliknya, syarikat dengan skor kredit rendah mungkin dihadapkan dengan kadar faedah yang lebih tinggi, yang meningkatkan kos meminjam. Mereka juga mungkin perlu menyetujui syarat pinjaman yang kurang menguntungkan, seperti jangka waktu pembayaran yang lebih pendek atau jumlah pinjaman yang lebih rendah.

Dengan demikian, pemahaman dan pengelolaan skor kredit perniagaan memiliki kesan yang ketara pada keadaan kewangan dan pertumbuhan jangka panjang perniagaan.

Strategi-Strategi yang Dapat Diambil untuk Meningkatkan Skor Kredit Perniagaan

Peningkatan skor kredit perniagaan memerlukan waktu dan komitmen, tetapi berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu:

 1. Membayar Hutang Tepat Pada Masanya: Pembayaran yang selalu terlambat atau terlewatkan dapat menurunkan skor kredit perniagaan. Membuat pembayaran tepat pada masanya adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan skor kredit.
 2. Mengurangi Hutang: Jumlah hutang perniagaan dapat mempengaruhi skor kredit. Mengurangi beban hutang syarikat dapat membantu meningkatkan skor kredit.
 3. Menjaga Keadaan Kewangan yang Baik: Perniagaan yang mempunyai keadaan kewangan yang kuat biasanya mempunyai skor kredit yang lebih tinggi. Ini termasuk mempertahankan aliran tunai yang positif dan memastikan syarikat menghasilkan keuntungan.
 4. Memantau Laporan Kredit Perniagaan: Anda harus secara rutin memeriksa laporan kredit perniagaan untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dapat menurunkan skor kredit.

Tips-Tips tentang Bagaimana untuk Menguruskan Kredit Syarikat dengan Baik

Berikut adalah beberapa tips untuk menguruskan kredit syarikat dengan baik:

 1. Menetapkan Kebijakan Kredit yang Jelas: Ini termasuk menentukan syarat dan kondisi bagi pelanggan yang ingin membeli dengan kredit.
 2. Melakukan Penilaian Kredit: Sebelum memberikan kredit kepada pelanggan, lakukan penilaian kredit untuk memastikan mereka mampu membayar balik.
 3. Menyusun Perjanjian Pinjaman dengan Cermat: Jika syarikat mengambil pinjaman, pastikan untuk membaca dan memahami semua syarat dan kondisi pinjaman.
 4. Mendapatkan Bantuan Profesional: Jika diperlukan, dapatkan bantuan dari penasihat kewangan atau akuntan profesional untuk membantu menguruskan kredit syarikat.

Dengan menerapkan strategi dan tips ini, perniagaan dapat meningkatkan skor kredit mereka, yang pada gilirannya akan membantu mereka mendapatkan akses yang lebih baik ke pembiayaan dan meningkatkan kepercayaan dengan rakan perniagaan dan pelanggan.

Kesimpulan

Skor kredit perniagaan memainkan peranan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan syarikat. Skor yang baik dapat membantu syarikat mendapatkan akses kepada pembiayaan yang lebih baik, memperluas operasi mereka, dan mempercepat pertumbuhan mereka. Sebaliknya, skor yang rendah boleh menyukarkan syarikat untuk mendapatkan pinjaman atau mungkin merosakkan reputasi mereka dengan rakan perniagaan dan pelanggan.

Mengingat pentingnya skor kredit perniagaan, pemilik dan pengurus syarikat perlu memahami apa yang mempengaruhi skor kredit dan bagaimana mengendalikannya. Ini termasuk memahami faktor-faktor yang digunakan dalam pengiraan skor kredit, mengakses dan membaca laporan kredit perniagaan, dan menerapkan strategi untuk meningkatkan skor kredit.

Rujukan

Berikut adalah beberapa sumber yang boleh digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang skor kredit perniagaan di Malaysia:

 1. Laman Web Bank Negara Malaysia: Bank Negara Malaysia menyediakan banyak informasi tentang sistem kredit di Malaysia, termasuk skor kredit perniagaan.
 2. Laman Web CTOS: CTOS adalah salah satu agensi rujukan kredit terbesar di Malaysia, dan laman web mereka menyediakan banyak maklumat berguna tentang skor kredit perniagaan.
 3. Laman Web Experian: Experian adalah agensi rujukan kredit antarabangsa yang juga beroperasi di Malaysia, dan laman web mereka juga merupakan sumber yang baik untuk mempelajari lebih lanjut tentang skor kredit perniagaan.
 4. Buku dan Publikasi Kewangan: Buku dan publikasi tentang pengurusan kewangan dan kredit juga dapat menjadi sumber yang baik untuk mempelajari lebih lanjut tentang skor kredit perniagaan.

Dengan memanfaatkan sumber-sumber ini, pemilik dan pengurus syarikat dapat memperoleh pengetahuan yang mereka perlukan untuk memahami dan mengendalikan skor kredit perniagaan mereka, dan dengan demikian, membantu memastikan pertumbuhan dan kejayaan jangka panjang perniagaan mereka.

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *